ODBLOKOVÁNÍ

Při odblokování používám osvědčené metody alternativní psychologie, které slouží k odstranění  zdravotních, nebo psychických problémů, především metodu kineziologie One Brain.

Kineziologie One Brain je alternativní metoda, která dokáže nalézt zablokované emoce a nastartovat jejich uvolnění, čímž nám ze života tyto bloky postupně mizí. Přednostmi této metody je její velká účinnost, protože zjišťuje příčinu problémů.

Mnoho bloků vzniká zejména v raném dětství a také v průběhu těhotenství matky, nebo během porodu, ale zážitky z tohoto období si většinou nepamatujeme. Někdy mohou bloky vzniknout v souvislosti s událostí, která nám nyní nepřipadá nijak důležitá, ale jako děti jsme ji neuměli “zpracovat”. Někdy byl pro nás zážitek tak stresující, že jsme ho raději potlačili, nebo úplně vytěsnili, abychom se netrápili.

Během odblokování  Vám pomohu najít vaše vlastní omezení v podobě “zajetých modelů”, které si mnohdy neuvědomujete a které vám brání v tom, co chcete. Najdeme souvislost mezi současnými problémy a chováním v minulosti.

Kdykoli nemáme ve svém životě to, co chceme, nějakým způsobem tomu na nevědomé úrovni sami bráníme. Mnohdy jsme zaměřeni na výmluvy, proč to, či ono nemůžeme provést, uniká nám tím velké množství energie,  kterou bychom  mohli využít pro svůj cíl. Pochybnosti, strach z neúspěchu, odmítnutí, neochota přijmout informace, nebo změnit postoj…To vše si vytváříme sami!

KDY METODA POMÁHÁ

  • stres, deprese
  • fobie, strachy
  • psychosomatické problémy
  • fyzické problémy, bolesti
  • poruchy sebedůvěry
  • agrese, sebevražedné sklony
  • komunikace a mezilidské vztahy
  • alergické reakce, ekzémy
  • závislosti

Kineziologické odblokování není náhradou za lékařskou, nebo psychologickou péči. Metoda One Brain je terapeutická metoda nesloužící k léčení, nebo diagnóze ve smyslu klasické medicíny.

Odblokování trvá cca 90-100 minut. Cena 700 Kč. Každá další půhodina + 100 Kč.

Objednávky: Pavlína Všechovská

Telefon: 777 693 396 ( pokud pracuji, nezvedám telefon, ozvu se vám později)

Comments are closed.